Klachtenprocedure

Klacht of opmerking
Heeft u een klacht of opmerking over onze geleverde producten of diensten of onze handelswijze bij verwerking van uw bestelling? Graag vernemen wij uw klacht of opmerking.

Schriftelijke procedure
Wij staan u graag persoonlijk te woord tijdens de openingstijden van onze telefonische klantenservice. Wij ontvangen uw klacht of opmerking daarnaast graag schriftelijk, zodat wij deze in voorkomende gevallen rustig kunnen beoordelen, hierover een formeel standpunt in kunnen nemen en deze kunnen overleggen met onze leveranciers en transporteurs.

Reactietermijn
Uw klacht of opmerking bevestigen wij bij ontvangst of lezen en deze beantwoorden wij binnen veertien dagen. Indien deze termijn niet volstaat, stellen wij u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.